MTÜ SESOK poolt pakutavad teenused:

  • Järvamaa Toidupank
  • Kahjude vähendamise teenus
  • Võlanõustamine


Internetiturundus