Sotsiaaltöötaja-tugiisiku teenus – laste ja perede igakülgne abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaaltöötaja poole võib pöörduda erinevate probleemide ja küsimustega, koos leitakse lahendus edasiste sammude tegemiseks.

Psühholoogiline nõustamine – laste ja vanemate nõustamine, mis toetab ja aitab inimesel oma probleemi analüüsida, näha erinevaid lahendusvõimalusi ning soodustab teadlikku otsustamist.

Muu nõustamine
Perenõustamine - toimub siis, kui ühe või mõne pereliikme käitumine või tervise häire muret teeb (sh suhteprobleemid).
Perelepitus – teenus, mille raames aidatakse saavutada vanemate vahel kokkulepe nende alla 18-aastase lapse edasise elukorralduse, elatise maksmise või muude lapsega seotud vanema õiguste või kohustuste suhtes erapooletu lepitaja abil.
Võlanõustamine - teenus, mis aitab majanduslikesse raskustesse sattunud inimestel leida lahendusi võlgadega toimetulekuks ning uute võlgade vältimiseks (sh igapäevase majandamise õpetamine).
Raseduskriisi nõustamine - nõustaja pakub tuge raseduse planeerimise, raseduse ja sünnituse järgse perioodi probleemide lahendamisel.

Koolitusteenus – erinevatel teemadel (lapse areng, suhtlemine, tervis- ja liikumine jm) koolitused arendavad lapsevanemaid üldiselt, toetavad perede toimetulekut ning laste arengut. Küsi julgesti!

Info teenuste kohta ja registreerimine
Projektijuht Tiina Larven,     53783929
Sotsiaaltöötaja Leeli Rooni,    56692558Internetiturundus