"55+. Kuidas edasi?"

Projekti eesmärk on suurendada 55 aastaste ja vanemate tööturult kõrvale jäänud inimeste elukvaliteeti ja toetada nende tööle asumist ja tööl püsimist.

On üldteada tõde, et vanemaealistel on tööturul noorematega keeruline konkureerida, takistuseks saab tervis, enesehinnang, tööandjate suhtumine.  Samas on ka nendel vajadus suhelda, tunda end vajalikuna, ennast arendada, saada väikest lisaraha töövõimetoetuse või pensioni kõrvale. Suheldes projekti ette valmistades tööandjatega jäi teiseltpoolt ülekaalukalt kõlama tööandjate suhtumine - vanus ei ole oluline, peaasi, et inimene tahaks tööd teha.

Olemegi kokku pannud projekti just 55 aastastele ja vanematele, aidata neil kohaneda elus ja ka tööturul toimuvate muutustega, pakkuda neile arendavat kooskäimisvõimalust ja tööle soovijad viia kokku tööandjatega. 

Projektis jooksul on osalejatel võimalus

  • osaleda 60-tunnisel koolitusel "55+ Kuidas edasi?". Koolitusel räägitakse sotsiaalsest ja psühholoogilisest toimetulekust muutustega, edasise elu sh tööelu plaaneerimist ning keskendutakse vanemaealiste võimalustele tööturul osaleda
  • osaleda 20 tunnisel arvutikoolitusel, kus käsitletakse igapäevaelus vajalike arvutioskusi
  • osaleda erinevatel erialakoolitustel (koolituse sisu lähtub grupi vajadusest)
  • saada psühholoogi, sotsiaaltöötaja ja võlanõustaja abi erinevate probleemidega toimetulekuks.
  • saada personaalset tuge tööotsingul ja tööle kandideerimisel
Kõik tegevused on tasuta, koolitusel osalejate makstakse stipendiumi ja sõidutoetust.

Projekti jooksul viiakse läbi 4 koolitusgruppi (Paides, Türil, Järva-Jaanis).
Järvamaal on toimunud juba 3 gruppi - 2 Paides ja üks Järva-Jaanis. Osalenud on 35 inimest, kes on käsitletud teemade ja lektoritega väga rahule jäänud.

Neljas ja viimane koolitusgrupp on algamas 24.märtsil Türi Kultuurikeskuses.


Kui oled mittetöötav, töövõimetoetuse saaja või pensionär ning soovid projekti tegevustes kaasa lüüa, siis anna endast märku. Kohtade arv on piiratud! Kes ees, see sees :-) 

Registreerimine  tel 5189259 või kirjutada tlarven@gmail.com.

Projekt kestab 01.10.20-31.12.22
Projekti eelarve maksimaalselt 171 855 eurot
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond 

Projektijuht
Tiina Larven
tel 5189259 või kirjutada tlarven@gmail.com
Internetiturundus