NOORTELT NOORTELE KOOLITUSE KÄSIRAAMAT

NN_kasiraamat.pdf

METOODIKAD NOORTELT - NOORTELE KOOLITUSTE LÄBIVIIMISEKS
METOODIKAD.doc

VOLDIKUD PRINTIMISEKS
HIV VOLDIKprint.docx
ALKOHOL JA TERVISvoldik print.docx
uimastid voldik print.docx
SESOK NOORTELT - NOORTELE KOOLITAJATE KOOLITUSEL KASUTATUD MATERJALID
132739835870_Raagime_tervisest_est.pdf
uimastid.ppt
Narkomaanide poolt tekitatud kahju esitlus.ppt
mõnuainete miinused.doc
Janet Woititek.doc
135885537192_alkoholi_turg_2012.pdf
135339786319_Alkoholitarvitaja_meelespea_EST.pdf
134753877491_Uimastite_tarvitamine_koolinoorte_seas_est.pdf
13007984684_Tervisliku_toitumise_pohimotted_est.pdf
133414486164_Raagime_narkootikumidest_Est.pdf
130155880660_Nouandeid_alkoholitarvitamise_vahendamiseks_est.pdf
HIV_pos_stigma_uurimuse_raport_12052011.pdf
hiv_ja_rasedus_99x210_EST_2007.pdf
HIV ajalugu.doc

NOORTELT NOORTELE KOOLITAJAKS!

Kui oled vanuses 15-25 aastat ja soovid saada kogemusi noorte koolitajana – tule koolitusele!
Programmi eesmärk on kaasata HIV-ennetustegevusse noori ning suurendada noorte teadlikkust sugulisel teel levivatest haigustest.

Programm sisaldab:
Oktoober – detsember 2012 – Noortelt noortele koolitajate koolitus (32 tundi)

Koolitus toimub Järvamaal, Paide Täiskasvanute Keskkooli ruumides (Lai 33):
1)    23.10.2012
2)    01.11.2012
3)    22.11.2012
4)    04.12.2012

Koolitus toimub Lääne-Virumaal, OÜ Norax koolitusruumis (Rohuaia 6, Rakvere):
1)    25.10.2012
2)    08.11.2012
3)    29.11.2012
4)    06.12.2012

Jaanuar – juuni 2012 – noorteüritustel osalemine
•    HIV-teemaliste ennetusürituste läbiviimine Järvamaa noortekeskustes ja –tubades
•    HIV-ennetuslike tundide läbiviimine Järvamaa kutsehariduskeskustes ja HEV koolides
•    HIV-ennetuslike vestlusringide läbiviimine Järvamaa 15-20-aastastele noortele
•    Osalemine maakondlikel noorteüritustel

Tule koolitusele!
•    Saad ise ja aitad oma eakaaslastel saada teadlikumaks sõltuvusmehhanismidest, põhjustest ning abistamisvõimalustest;
•    Saad kohtuda erinevate inimestega;
•    Saad esinemiskogemuse ning – julguse;
•    Saad koolitaja kogemuse;
•    Saad kaasa rääkida noorteürituste korraldamisel;
•    Saad praktilise kogemuse vabatahtlikuna töös

Oodatud on kõik aktiivsed kutsehariduskeskuses õppivad noored ning HEV koolide õpetajad!

Info ja registreerimine telefoni või meili teel hiljemalt 18.10.2012
Margit Jullinen: tel. 5194 7840, e-mail: margit@sesok.ee

                                             

Internetiturundus