31.01.2015 lõppes  projekt „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutustes“ .  Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Projektiga pakuti tugiisiku teenust erivajadusega lastele perioodil 01.01.2014-31.12.2014 viies omavalitsuses (Ambla, Roosna-Alliku, Järva-Jaani, Koeru, Paide vallas). 

Projekti eesmärgiks oli tugiisikuteenuse pakkumine erivajadustega lastele nende lasteasutuses viibimise ajal, teenuse kättesaadavuse suurendamine ja teenuse arendamine. 

Tugiisik töötas lasteasutuse juures vastavalt vajadusele 1-4 lapsega. Tugiisiku ülesandeks oli toetada ja juhendada igakülgselt erivajadusega last hariduse omandamisel ning lasteasutuses toimetulemisel (kas koolis või lasteaias).

Teenuse osutamise senise korralduse (1 puudega laps-1 teenuse osutaja, teenuse vajadus määratud rehabilitatsiooniplaanis) arendamise tulemusel paranes teenuse kättesaadavus. Teenust osutati mudeli, 1 tugiisik kuni 4 erivajadusega last, alusel. Teenuse saamine ei sõltunud diagnoosi olemasolust, mis tagas teenuse osutamise paindlikkuse, teenuse arenduse ja kättesaadavuse suurenemise.

Perioodil 01.01.2014 - 31.12.2014 osutati teenust 21- le lapsele mahus 7125. Lisaks igas lasteasutuses aasta jooksul 1-le kuni 3-le lapsele ilma lepinguta- st paindlikult ja erivajadusest lähtuvalt. 

Teenuse osutamine käivitatud mudeli alusel jätkub Koeru vallas (tugiisik töötab koolis ja lasteais) ning Järva-Jaani vallas (tugiisik töötab lasteaias). 

TUGIISIKU AMETIJUHEND


MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus korraldab projekti  „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutustes“ raames koolituse laste ja noorukitega tegelevatele sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele.

Koolitajateks Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad

Toimumiskoht: Paide Täiskasvanute Keskkool, aadressil Lai 33  

Aeg: 05.12.2014

Koolituse kava:

10.00-11.30 Kõne-ja keele areng, norm ja kõrvalekalded. (Logopeed-eripedagoog Hele Täär)

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Laste ja noorukite psüühikahäired (Vaimse tervise õde Ruth Tohvre)

13.15-14.00 Lõuna (ei  ole keskselt korraldatud)

14.00-15.30 Käitumisprobleemidega toimetulek, suhtlemine vanematega (sotsiaaltöötaja Kairi Nool)

Ja peale seda küsimuste ja arutelu aeg, kui veel kellelgi jaksu ja huvi on.

Koolituse hind 15 eurot osaleja kohta.

Koolitusel osalejatele väljastatakse soovi korral tõend.

Registreerimine ja lisainfo kuni 4.12.2014 e-post: eneken@sesok.ee või tel 5661 5584

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital


 


Perioodil mai - september on projekti raames osutatud teenust 2060 tundi. Kokku eelmise perioodiga 4805 tundi. Tänaseks on teenust osutatud Paide vallas, Ambla vallas, Roosna-Alliku vallas, Järva-Jaani vallas ja Koeru vallas. 
Teenust osutatakse hetkel 3- s lasteaias ja ühes lasteaed-algkoolis. Projektis töötab hetkel 4 tugiisikut.
Lähi ajal on plaanis korraldada täiendkoolitus tugiisikutele mida palume läbiviima lastepsühhiaatri.


 26.06.2014 algusega kell 9.00, korraldame täiendkoolituse tugiisikutele. Lektoriks Sirje Grossmann-Loot ja teemaks "Kõik aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (hüperaktiivsusega) lapsest". Päeva pikkuseks planeeritud 8 akadeemilist tundi + vahele paus, ehk orienteeruv lõpp 15.30. Toimumiskoht Paide Lai 33, Täiskasvanute Keskkooli ruumides. 

   

Täpsem info  tel. 5661 5584; e-post: eneken@sesok.ee   

   01.01.2014 käivitas MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus projekti  „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutustes“.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti maksumus 30 000,00 eurot . Projekti kestus 01.12.2013 – 30.01.2015.  

Projekti raames osutatakse  tugiisiku teenust erivajadustega lastele perioodil 01.01.2014-31.12.2014 viies omavalitsuses (Ambla, Roosna-Alliku, Järva-Jaani, Koeru, Paide vald ).

Tugiisik töötab lasteasutuse (kas kooli või lasteaia) juures vastavalt vajadusele 1-5 lapsega. Tugiisiku ülesandeks on toetada ja juhendada igakülgselt erivajadusega last hariduse omandamisel ning lasteasutuses toimetulemisel.

Käesolevaks hetkeks on teenust osutatud 9- le lapsele, mahus 2745 tundi. 

Täpsem info projekti kohta tel. 5661 5584; e-post: eneken@sesok.ee  või kohalikult sotsiaaltöötajalt. 


Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu otsustas toetada MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse projekti „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutustes“ .  

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste

Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti maksumus 30 000,00 eurot Projekti kestus 01.12.2013 – 30.01.2015  

Projektiga pakutakse tugiisiku teenust erivajadusega lastele perioodil 01.01.2014-31.12.2014 viies omavalitsuses (Albu, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Paide vald ). Tööle võetakse 5 tugiisikut- igas piirkonnas 1. Tugiisik töötab lasteasutuse juures vastavalt vajadusele 1-5 lapsega. Tugiisiku ülesandeks on toetada ja juhendada igakülgselt erivajadusega last hariduse omandamisel ning lasteasutuses toimetulemisel (kas koolis või lasteaias).

 

Täpsem info projektijuhilt

Eneken Savi

Tel. 5661 5584

e-post: eneken@sesok.ee

Internetiturundus