Kursus "Pere rahaasjad korda"

Süda-Eesti Sotsiaalkeskuses alustab 30.01.2023 kursus "Pere rahaasjad korda!" 

Projektiga töötatakse välja 12-tunnine peremajanduse kursus. Grupipõhine tegevus toimub 2 korda kuus kolme kuu jooksul. Igal kokkusaamisel keskendutakse erinevale teemale (pere-eelarve, säästmine, võlgadega tegelemine, investeerimine, psühholoogilised aspektid jne) ning seatakse konkreetsed eesmärgid. Lisaks koolitustele on osalejatele tagatud ka individuaalne nõustamine vastavalt vajadusele koolituse ajal ja järel kolme kuu jooksul, et muutuseid ellu viia.

Projektiga on loodud võimalus Paide linna noortele ja peredele peremajanduse algteadmiste omandamiseks turvalises ja sõbralikus keskkonnas.

Projekti kasusaajateks on kuni 30 Paide linna noort või lastega perekonda. Kaudseid kasusaajaid on rohkem, kuna osalejad saavad anda oma teadmisi edasi ka pereliikmetele ja sõpradele. Rahaline kindlustunne mõjutab kogu perekonda sh lapsi. Seega kaudsete kasusaajate hulk on vähemalt kolmekordne.

Projekti eelarve on 1833,06€, sh KOhaliku omaalgatuse programmi toetus 1649,75€ ja MTÜ omaosalus 183,31€.

Projekt on rahastatud Kohaliku omaalgatuse programmi meetmest "Kogukonna areng".

Internetiturundus