Äriplaani  koostamise seminarid

Nõustamiskeskuse äriplaani koostamiseks on kavandatud kaks seminari koostöös Türi valla sotsiaavaldkonna spetsialistidega.

Esimene seminar toimub 30.01.2012 Türi vallamajas.

Teemaks keskuses pakutavad teenused

Teine seminar toimub 20.02.2012 Türi vallamajas.

Teemaks projektitaotlus Šveitsi Vabaühenduste Fondile ning keskuse töö peale projekti lõppu.

20.02.2012 kell 14.00 tutvustab projektijuht Tiina Larven Nõustamiskeskuse projekti Türi Vallavolikogu sotsiaakomisjoni liikmetele.

 

Teate koostas:

Tiina Larven

projektijuht

Internetiturundus