MTÜ SESOK projekt "Türi nõustamiskeskuse loomine (I etapp)" sai rahastuse Šveitsi Vabaühenduste Fondi taotlusvoorust. Nov-dets toimuvad erinevate osapooltega kohtumised, et arutada läbi keskuse vajadused ja võimalused. Jaan-veebr koostatakse äriplaan, millega saab minna järgmisse taotlusvooru.
 
Projekti eesmärk on arendada lastega perede toimetulekut toetavaid ja parandavaid teenuseid Türi vallas.
 
Esimene töökohtumine valla sotsiaaltöötajate ja lastekaitsetöötajatega toimub

Neljapäeval 10.novembril kell 14.00 Türi Vallavalitsuses.

Arutusteemad on järgmised:
1. Projekti tutvustus;
2. Türi valla probleemid - olemasoleva olukorra analüüs;
3. Türi valla poolsed ootused keskusele;
4. Türi valla poolsed võimalused keskuse töö toetamiseks;
5. Keskuse võimalikud koostööpartnerid.

Tiina Larven
projektijuht

5189259

Internetiturundus