Kokkuvõte äriplaanist

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus soovib luua koostöös Türi vallaga Türile Nõustamiskeskuse, mille eesmärgiks on arendada lastega perede toimetulekut toetavaid ja parandavaid tugiteenuseid. Türi Nõustamiskeskus hakkab pakkuma lastele ja peredele psühholoogilist nõustamist, sotsiaal-nõustamist, võlanõustamist, perenõustamist (sh perelepitust), tugiisiku- teenust ning erinevaid koolitusi nii lastele kui vanematele alates septembrist 2012.
 
Keskus luuakse Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel projekti „Türi Nõustamiskeskuse käivitamine“ raames. Peale projekti lõppu jätkab keskus tegutsemist isefinantseerimise põhimõttel MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse osana. Keskuse jätkusuutikkuse tagamiseks on koostatud käesolev äriplaan.

Projekti periood on 1. augustist 2012 kuni 31. oktoobrini 2013. Sellel perioodil korrastatakse ja sisustatakse nõustamiskeskuse ruumid ning käivitatakse teenused. Projekti perioodil on abivajajatele teenused tasuta. Peale projekti lõppemist muutuvad pakutavad teenused keskuses tasulisteks. Nõustamisteenust vajavate inimeste eest tasub selle inimese elukohajärgne kohalik omavalitsus, selleks saavutatakse kohalike omavalitsustega lepingulised suhted.

Nõustamiskeskuse kulud aastas on 38 100 eurot (3175 eurot kuus). Tasuvuspunkt saavutatakse kui müüakse teenuseid vähemalt 270 tunni eest ühes kuus minimaalse hinnaga 12 eurot tunni kohta. Nõustamiskeskuses luuakse 2,65 töökohta, kes teevad igapäevaseid tegevusi lastega perede heaolu nimel 445 tundi kuus.

Türi Nõustamiskeskuse tegevusega laieneb peredele pakutavate teenuste hulk ning paraneb tunduvalt lastega peredele pakutavate teenuste kättesaadavus ja kvaliteet piirkonnas. Nõustamiskeskuse üheks eesmärgiks on arendada ja parandada võrgustikutööd avaliku ja kolmanda sektori vahel, koondada peredele erinevaid tegevusi ja toetusi pakkuvate kodanikeühenduste informatsioon, parandada ühenduste omavahelist koostööd ning aktiveerida vabatahtlikku tööd selles valdkonnas. Keskus teeb tihedat koostööd valla sotsiaalosakonna ning piirkonna lasteasutustega.

Internetiturundus