Äriplaani koostamise koostöönõupidamised

MTÜ SESOK projekt "Türi nõustamiskeskuse loomine (I etapp)" sai rahastuse Šveitsi Vabaühenduste Fondi taotlusvoorust. Nov-dets toimuvad erinevate osapooltega kohtumised, et arutada läbi keskuse vajadused ja võimalused. Jaan-veebr koostatakse äriplaan, millega saab minna järgmisse taotlusvooru.
 
Projekti eesmärk on arendada lastega perede toimetulekut toetavaid ja parandavaid teenuseid Türi vallas.
 
Esimene töökohtumine valla sotsiaaltöötajate ja lastekaitsetöötajatega toimub

Neljapäeval 10.novembril kell 14.00 Türi Vallavalitsuses.

Järgmistele kohtumistele on oodatud piirkonna lastevanemad, lasteasutuste ning peredega kokkupuutuvate ühenduste esindajad

Teine töökohtumine toimub Esmaspäeval 21.novembril kell 12.00 Türi Avatud Noortekeskuses

Kolmas töökohtumine toimub Esmaspäeval 05.detsembril kell 10.00 Oisu Rahvamajas

Neljas töökohtumine toimub Kolmapäeval 07.detsembril kell 11.00 Kabala Teeninduspunktis

Arutusteemad on järgmised:
1. Projekti tutvustus;
2. Türi valla probleemid - olemasoleva olukorra analüüs;
3. Türi valla poolsed ootused keskusele;
4. Türi valla poolsed võimalused keskuse töö toetamiseks;
5. Keskuse võimalikud koostööpartnerid.

Tiina Larven
projektijuht

5189259

 

Internetiturundus