Tegutsevate perekeskuste külastamine

MTÜ kollektiiv ja meie head  koostööpartnerid Türi Vallavalitsusest külastasid Türi Nõustamiskeskuse loomise projekti raames kahte tegutsevat ja toimivat perekeskust.

6.01.2012 silmaringi laiendamiseks ja uute ideede saamiseks Päikesekillu Perekeskust Viljandis. Keskus asub põnevas vanas majas Posti tn 24. Viljandi Perekeskus on suures osas ühe tubli naise looming. Kristel Kadakas tutvustas meile keskuses pakutavaid teenuseid, mida saavad kasutada emad - isad, lapseootel naised ja igas vanuses lapsed. Kolmel päeval nädalas on avatud tasuta mängutuba. Pakutakse laste tasulist tunnihoidu nii  keskuse lahtioleku ajal, kui õhtust lapsehoidu väljaspool maja lahtioleku aega.
Erilist abi ja toetust saavad noored pered, kelle tarbeks on välja arendatud terve rida tugiteenuseid. Sealhulgas Noore Pere Kool, praktilised õpitoad vanematele, imetamisnõustamine ja koolitused – vestlusringid lapsevanematele.
Et mõni huviline ei peaks raha puudumisel majas pakutavatest teenustest loobuma, on rahaga võrdseks maksevahendiks vabatahtlik töö. Kurss 1.28 EUR¬/h.  Lisaks sellele saab pidada laste sünnipäevi kas ühes mängutoas või terves majas ja soovi korral tellida peole laste rõõmuks ka üllatuskülalise. Klientuuri hulgast on töötajatele kasvanud abilisi, kes nüüd nõu ja jõuga keskuse tegemistes kaasa löövad .

13.01.2012 käisime Tallinna Perekeskuses, mis jättis meeldiva mulje oma professionaalsete töötajate ning hästi korraldatud teenuste süsteemiga. Tallinna Perekeskus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus, mis nõustab lapsi ja lastega peresid ning osutab neile toetavaid sotsiaalteenuseid. Asutuse koosseisu kuuluvad nõustamisteenistus, pereteenistus, tugiisikuteenistus, nõustamine interneti ja telefoni teel ning päevakeskus. Abivajajad suunatakse teenusele linnaosavalitsuse poolt ja ooteaeg võib olla kuni kaks kuud.
Psühholoogid kasutavad oma töös erinevaid huvitavaid meetodeid nagu töö liivakastis ja saviväljal, joonistamine, pereteraapia ning traumateraapia. Interneti vahendusel nõustatakse anonüümselt neid lapsi ja peresid, kelle on probleeme koolikiusamisega, ärevusega, vägivallaga, lähedase surmast põhjustatud traumaga.
Majas töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, tugiisikud ja vabatahtlikud. Keskus mõjus rahuliku ja turvalise kohana, kuhu inimesed probleemide korral kindlasti meelsasti pöörduvad. Oli hea meel tõdeda,et leidub keskusi, kus perede ja nende probleemidega süvitsi tegeldakse ning pakutakse nõu ja abi, mida mujalt ei leia.

Leeli Rooni
sotsiaaltöötaja


Internetiturundus