MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus on algatanud projekti "Türi nõustamiskeskuse loomine (I etapp)". Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti eesmärk on arendada lastega perede toimetulekut toetavaid ja parandavaid teenuseid Türi vallas. Nov-dets toimuvad erinevate osapooltega kohtumised, et arutada läbi keskuse vajadused ja võimalused. Jaan-veebr koostatakse äriplaan, millega saab minna järgmisse taotlusvooru.

Projekti teine töökohtumine toimub esmaspäeval 21.novembril kell 12.00

Türi Avatud Noortekeskuse ruumides.

Oodatud on nii lapsevanemad kui laste ja peredega kokkupuutuvate ühenduste esindajad.

Arutusteemad on järgmised:
1. Projekti tutvustus;
2. Türi valla probleemid - olemasoleva olukorra analüüs;
3. Lastega perede ootused keskusele;
4. Keskuse võimalikud koostööpartnerid.

 Olete oodatud kaasa mõtlema!

Tiina Larven
MTÜ SESOK
5189259

Internetiturundus