Koduteenused

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla.

Koduteenus on isiku abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste (sealhulgas isiku eluruumide korrastamine ja kütmine, riiete ja jalanõude hooldus, toiduainete ja majapidamistarvete ostmine) teostamisel ja asjaajamisel.

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus osutab eakate ja puuetega isikute koduteenust kolmel moel:

 • Koostöös kohaliku omavalitsusega tagatakse üksikutele, lähedasteta eakatele ja puuetega isikutele minimaalne esmane abi ning tugi igapäevase eluga toimetulekuks. Teenuse eest tasub kohalik omavalitsus.
 • Koostöös kohaliku omavalitsusega tagatakse üksikutele, lähedasteta eakatele ja puuetega isikutele minimaalne esmane abi ning tugi igapäevase eluga toimetulekuks, mille eest tasub kohalik omavalitsus. Kuid isikutel on võimalik toetavaid teenuseid juurde tellida ning ise nende eest täiendavalt tasuda.
 • Iseseisvalt osutab Süda-Eesti Sotsiaalkeskus koduteenuseid kõigile soovijatele, kes on ise valmis osutatud teenuste eest tasuma.

Koduteenuste paketid:

Pakett 1
Pakett 2
 • esmatarbekaupade ja ravimitega varustamine üks kord nädalas.
 • kord nädalas abivajaja kodu külastamine;
 • vestlus ja teabe edastamine;
 • toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine;
 • abistamine asjaajamistel;
 • abistamine arstiabi korraldamisel.


Pakett 3
Pakett 4
 • kaks korda nädalas abivajaja kodu külastamine;
 • vestlus ja teabe edastamine;
 • abistamine asjaajamistel;
 • toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine;
 • abistamine arstiabi korraldamisel;
 • kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
 • kord kuus abistamine eluaseme korrastamisel;
 • kütte ja vee tuppa toomine.
 • kolm korda nädalas abivajaja kodu külastamine;
 • vestlus ja teabe edastamine;
 • abistamine asjaajamistel;
 • toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine;
 • abistamine arstiabi korraldamisel;
 • kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
 • kord kuus abistamine eluaseme korrastamisel;
 • kütte ja vee tuppa toomine ja abistamine kütmisel;
 • pesemisvõimaluse korraldamine


Pakett 5
Pakett 6
 • neli korda nädalas abivajaja kodu külastamine;
 • vestlus ja teabe edastamine;
 • abistamine asjaajamistel;
 • toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine;
 • toidunõude pesemine;
 • abistamine arstiabi korraldamisel;
 • kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
 • üks kord kuus abistamine eluaseme korrastamisel;
 • vee ja küttematerjali tuppa toomine;
 • abistamine kütmisel;
 • pesemisvõimaluste korraldamine;
 • kevadine ja sügisene suurpuhastus;
 • pesupesemise korraldamine (oma pulbriga). 
 • viis korda nädalas abivajaja kodu külastamine;
 • vestlus ja teabe edastamine;
 • abistamine asjaajamistel;
 • valmistoidu koju toomine toitlustuspunktist;
 • toiduainete ja tööstuskaupade ostmine ja koju toomine;
 • abistamine toidu valmistamisel;
 • toidunõude pesemine;
 • abistamine arstiabi korraldamisel;
 • kommunaal-ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine;
 • kaks korda kuus abistamine eluaseme korrastamisel;
 • vee tuppa toomine;
 • küttematerjali tuppa toomine;
 • pesemisvõimaluste korraldamine;
 • abistamine kütmisel;
 • abistamine remont-ja teenustööde korraldamisel;
 • kevadine ja sügisene suurpuhastus.     


Tasuta koduteenuste kohta täpsem info kohalikest omavalitsustest.


Tasuliste teenuste kohta täpsem informatsioon Tiina Larven, tel 5189259, tiina@sesok.ee

Internetiturundus