Koolitused


MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus pakub erinevaid koolitusi ja teabepäevi just Teile sobivatel teemadel. Koolitusi võib läbi viia meie ruumides, asukohaga Aiavilja 13, Paides või Teile sobivas paigas. Andke julgelt oma soovidest ja vajadustest teada. Koostame just teile sobiva programmi. Koolituste maht võib olla vastavalt teie vajadustele. Koolitusi ja teabepäevi viivad läbi meie ühingu inimesed kui ka spetsialistid väljaspoolt. Mõned näited meie poolt pakutavatest valdkondadest ja teemadest:

Lapsed
Suhted, perekond
 • Suhted lastega
 • Laste hirmud ja vajadused
 • Koolivägivald
 • Vaimne ja emotsionaalne areng
 • Laps kui vanemate peegel
 • Hea laps - võimatu käitumine
 • Haavatud-endassetõmbunud lapsed
 • Usaldussuhe lapsega
 • Käitumis- ja suhtlemismustrid peres
 • Perekond – lapse toetaja ja mõjutaja
 • Usaldussuhte loomine ja hoidmine perekonnas
Tervis
Eneseareng
 • EFT (emotsioonide vabastamise tehnika)
 • Keel, meel ja keha kui tervik
 • Vaimne tasakaal – füüsilise tervise alus
 • Konfliktide lahendamine
 • Stressikoolitus
 • Enesetundmise kaudu eesmärkideni
 • Suhtlemine (aktiivne kuulamine, mina-sõnumid, kehakeel)


Inimene ei lõpeta mängimist sellepärast,
et ta jääb vanaks,
vaid jääb vanaks sellepärast,
et lõpetab mängimise ära.
(Voltare)


Organisatsioonidel on võimalik tellida kovisiooni nii individuaalselt kui kollektiivile.

Sageli on meie koolitused mängulised ja sisaldavad praktilisi harjutusi ning ülesandeid, mida on edaspidi võimalik oma töös või elus rakendada

Täiendavat informatsiooni ja konkreetseid programme küsige telefonidelt, meie: kontaktid

Koolituste hind 75 € tund.

Internetiturundus