Koolitused


MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus pakub erinevaid koolitusi ja teabepäevi just Teile sobivatel teemadel. Koolitusi võib läbi viia meie ruumides, asukohaga Aiavilja 13, Paides või Teile sobivas paigas. Andke julgelt oma soovidest ja vajadustest teada. Koostame just teile sobiva programmi. Koolituste maht võib olla vastavalt teie vajadustele 2-32 tundi. Hind on kokkuleppeline. Koolitusi ja teabepäevi viivad läbi meie ühingu inimesed kui ka spetsialistid väljaspoolt. Mõned näited meie poolt pakutavatest valdkondadest ja teemadest:

Lapsed
Suhted, perekond
 • Suhted lastega
 • Laste hirmud ja vajadused
 • Koolivägivald
 • Vaimne ja emotsionaalne areng
 • Laps kui vanemate peegel
 • Hea laps - võimatu käitumine
 • Haavatud-endassetõmbunud lapsed
 • Usaldussuhe lapsega
 • Käitumis- ja suhtlemismustrid peres
 • Perekond – lapse toetaja ja mõjutaja
 • Usaldussuhte loomine ja hoidmine perekonnas
 • Vastutus perekonnas – koorem kanda või võimalus jagada?
 • Kaassõltuvused – mõju peresuhetele: kuidas edasi?
Tervis
Eneseareng
 • Allasurutud tunnete peegeldused kehas
 • Viha väljendused kehas
 • Vähk ja vähihaige profiil(emotsionaalne, käitumuslik)
 • Loov visualiseerimine
 • Sinu keha räägib sinuga
 • Keel, meel ja keha kui tervik
 • Vaimne tasakaal – füüsilise tervise alus
 • Loov visualiseerimine
 • Isiklik vägi – kuidas seda kasvatada ja hoida?
 • Konfliktide lahendamine
 • Muutused elus – võimalused või takistused
 • Karjäär-trepp või töine elutee?
 • Kasulikud ja piiravad uskumused
 • Stressikoolitus
 • Sümbolid ja arhetüübid-kuidas neid tõlgendada?
 • Eneseregulatsioon
Spetsialistile

 • Usaldussuhe kliendiga
 • Motivatsioonitreening
 • Muutuste loogilised tasandid
 • Töörõõm
 • Konfliktide määratlemine ja lahendamine
 • Sõltuvused
 • Meeskonnatöö treening
 • Kontaktikoolitus
 • Sõnumi edastamine – kellele, kuidas?
Inimene ei lõpeta mängimist sellepärast,
et ta jääb vanaks,
vaid jääb vanaks sellepärast,
et lõpetab mängimise ära.
(Voltare)


Organisatsioonidel on võimalik tellida kovisiooni ja nii individuaalset kui grupisupervisiooni.

Sageli on meie koolitused mängulised ja sisaldavad praktilisi harjutusi ning ülesandeid, mida on edaspidi võimalik oma töös või elus rakendada

Täiendavat informatsiooni ja konkreetseid programme küsige telefonidelt, meie: kontaktid

Koolituste hind 75€ tund või kokkuleppel

Internetiturundus