Loovteraapia


Loovteraapia on üks oma loovuse tundmaõppimise ja tasakaalu saavutamise viise, kus sõnu kasutatakse vähe. See sobib ka neile, kes ei soovi või ei ole võimelised end sõnaliselt  väljendama. Läbi loovtegevuste saavutatakse parem enesetunne ning suureneb initsiatiiv ning töövõime. Avastatakse taas laps iseendas ning tuntakse elust ja oma tegevustest suuremat rõõmu, kui seni. Enda olemuse avastamine loovtegevuse kaudu äratab meis sünnipärase loovuse, mida saab väljendada erinevates eluvaldkondades.

Loovteraapia sisaldab hulganisti positiivseid emotsioone ning aitab edukamalt toime tulla tööstressi ja läbipõlemisohuga.

Loovteraapia on uus ja üle maailma levinud ja tunnustatud  treening.

Loovteraapia on loovusele toetuv loomingulise tegevuse ja kunstimeetodite rakendamine mitteverbaalseks ja sümboolseks suhtluseks. Kliendile luuakse turvaline keskkond. Loovteraapias on ühendatud muusika-, kunsti- ja erinevad tegevusteraapia meetodid. Teraapias on võimalik joonistada, kasutada savi, kuulata muusikat, visualiseerida, teha ise muusikat, rännata kujutlusmatkal ja seda kõike läbi eesmärgistatud protsessi.

Teraapiaprotsessis oma olemusega suheldes kasvab eneseväärikus ja enesehinnang. Läbi loovtöö on võimalik saada kontakti enda tunnetega. Oma tundeid uurides ja mõistes on edaspidi kergem ka teisi inimesi mõista. Suureneb usaldus ja mõistmine iseenda, kaaslaste ja maailma suhtes.  Loovteraapia erilisus seisneb loovtöö tegemise ja töö vaatlemise käigus kogetud aistingute, kehaliste ning elamuslike kogemuste tajumises. Loovtöö abil on sul võimalik näha oma arengut.  Teisalt on võimalik näha ka mustvalgeid või ühekülgseid arusaamu endast.

Loovtöö  käigus kujundame ja muudame olemasolevat tõelisust, kogeme üllatusi, tajume lõppu uue algusena, kogu protsess on mitmetähenduslik ja mitmekihiline. 

Loovus vajab mängulisusele omast voolavust ja julgust uue kogemiseks. Mängul on võime peegeldada igapäeva elu kogemusi ja luua olukordi, mis sellest erinevad, kuid on argipäevaga ikkagi seotud. 

Loovtöö annab võimaluse kogeda end teisiti, kui oleme seni harjunud.

Psühholoog Svetlana Pärnsalu, tel  5551 4050, e-mail svetlana@sesok.ee  


Internetiturundus