Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri (€/tund)

Spetsialist                individuaalne
nõustamine            
pere-
nõustamine            
grupi-
nõustamine
(hind inimese kohta)
Sotsiaaltöötaja

24

30

8

Psühholoog

30

42

12

Loovterapeut

30

42

12

Meeskondlik rehab.vajaduse hindamine (vähemalt 3 spetsialisti) ja rehab.plaani koostamine120€/tund

Teenustunni pikkus 60 min.


Internetiturundus