Tööalane rehabilitatsioon on Eesti Töötukassa poolt finantseeritav teenus, mille eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimeste tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine.

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus on valmis pakkuma teenuseid töötukassa klientidele, kes on osalise töövõimega, vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga kellel on kerge või mõõdukas intellektipuue, kaasasündinud ja/või krooniline tervisekahjustus, vaimse tervise häire.

Meie poolt pakutavad programmid on suunatud ühiskondliku kaasatuse ja eneseaktualisatsiooni suurendamisele.

1) Töö ja tööhõive valdkond - tööellu reintegreerumine, sobiva töö valimine, saamine ja säilitamine;

2) Elamise ja majandustegevuse valdkond: võimalikult iseseisvalt elama õppimine ning igapäevaelu korraldus;

3) Õppimise ja hariduse valdkond: haridusse integreerumine, inimese erialane ja huvialane areng;

4) Sotsialiseerumine: inimese sotsiaalsus ning aktiivsus, suhete arendamine ja kaasatus;

5) Elustiili kujundamine: haiguse/puudega toimetulek ja kohanemine, uute oskuste õppimine ja tervisliku elustiili (harjumuste) kujundamine.

6) Tegevusvõime arendamine ning tegevuspiirangute ning kõrvalabi vajaduse vähendamine nt. liikuvus, suhtlemine, enesehooldus ja kodused toimingud, õppimine ja teadmiste rakendamine, inimestevahelised suhted ja pere, ühiskondlikus elus osalemine jms;  

7) Keskkonna arendamine:  füüsiline, sotsiaalne ja suhtumuslik keskkond; suunatud toetusele ja suhetele, hoiakutele, abivahendi ja keskkonna kohandamisele, teenuste ja süsteemide arendamisele;

8) Muutuseks valmisoleku ja motivatsiooni arendamine:  psühhosotsiaalne toetus ja eneseabi.

Teenuste nimekiri ja meeskond

Rehabilitatsiooniteenuste hinnakiri

Internetiturundus