Projekt „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutuses–äriplaani koostamine“

märts 11, 2013

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013.a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise projektide toetamise taotlusvoorus otsustas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu 19. veebruaril toimunud koosolekul toetada MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse projekti „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutuses– äriplaani koostamine“ summas 2 456,40.

Projekt „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutuses– äriplaani koostamine“

Projekti kestus: 01.märts-30. juuni 2013

Projekti eelarve: 2741,4€, sh KÜSK/VÜF toetus 2456,4€ ning 285€ MTÜ SESOK kaasfinantseering.

„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital“

Projekti üldeesmärk: väljatöötatud äriplaan ja tegevuskava erivajadustega (sh käitumuslikud ja hariduslikud erivajadused) lastele pakutavate teenuste arendamiseks Järvamaal.

Alaeesmärgid:

  • välja on selgitatud teenuste vajadus kogu maakonnas;
  • koostatud on teenuse sisu kirjeldus;
  • tihenenud on avaliku ja mittetulundussektori koostöö sotsiaalprobleemide lahendamisel;
  • suurenenud on kodanikuühiskonna panus piirkonna sotsiaalse elukeskkonna parandamisel;

tagatud on MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse jätkusuutlik areng.


Projektijuht

Tiina Larven

5378 3929
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi
E-mail
Kommenteeri
Internetiturundus