Algab koolitus Järvamaa puudega inimestele

september 02, 2015
Järvamaa Puuetega Inimeste Koda viib septembrist detsembrini 2015 ellu projekti „Teadmiste kaasabil tööturule“. Projekti eesmärk on toetada puudega inimeste tööturule sisenemist. Nelja kuu jooksul viiakse läbi neli 30-tunnist tööklubi Järvamaa tööealistele puudega inimestele. Grupid toimuvad Paides, Türil ja Koerus. Kokku on võimalik koolituses osaleda 56 inimesel.
 
Esimene grupp alustab Paides 14. septembril kell 13.00-16.00 aadressil Paide, Vee tn 4.
Teine grupp alustab Türil 15. septembril kell 9.00-12.00 aadressil Türi, Viljandi 13B.


Lisaks tööklubis osalemisele on võimalik saada individuaalset nõustamist ning tuge ja abi mentori poolt. Vajadusel sõidukompensatsioon. Koolitusi ja nõustamisi viib läbi MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus.

Projekti kogumaksumus on 6598€, sellest 5888€ tuleb toetusena SA EPI Fondi projektist „Puudega inimeste tegevus- ja osalusvõime arendamine“.

Täpsem info ja tööklubidesse registreerimine tel 5378 3929 või meili teel tiina@sesok.ee.


Loe lisaks »

Lõppes projekt "Sihid selgeks - elus edasi!"

juuli 01, 2015
Süda-Eesti Sotsiaalkeskuses lõppes kaks aastat kestnud ESF projekti „Sihid selgeks – elus edasi!“.  Projektis osales kokku 174 inimest, kellest 71 said projekti jooksul tööle. Loe lisaks »

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus peab sünnipäeva

november 09, 2014
Seoses 10-tegevusaasta täitumisega viib MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus läbi konverentsi „Kogukond sotsiaalteenuste osutajana“. Konverentsi kava leiad siit Loe lisaks »

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus osaleb Sotsiaalse Ettevõtluse Akadeemias

september 22, 2014
Tegemist on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) kaubamärgiga, mille alt hakatakse pakkuma sotsiaalse ettevõtlusega tegelevatele ning sellest huvitatud organisatsioonidele arenguvõimalusi, sh vastavaid programme, nõustamisi ja koolitusi. Loe lisaks »

Lõppes projekt "Tugiteenuste kaasabil tööturule"

veebruar 05, 2014
MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus viis perioodil 01.06.2011 – 31.12.2013 ellu projekti "Tugiteenuste kaasabil töötrurule".  Projekti kaasfinantseeris Euroopa Sotsiaalfond. Projekti eesmärgiks oli pakkuda pere tugiisiku ja isikliku abistaja teenust 10-s omavalitsuses Järvamaal Loe lisaks »

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu otsustas toetada MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse projekti „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutustes“ .

detsember 07, 2013

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste

Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti maksumus 30 000,00 eurot 
 Projekti kestus 01.12.2013 – 30.01.2015 
Loe lisaks »

NOORTELT NOORTELE KOOLITAJAKS

september 17, 2013
KUI OLED VANUSES 15-25 AASTAT JA SOOVID SAADA KOGEMUSI NOORTE KOOLITAJANA – TULE KOOLITUSELE!

Loe lisaks »

Algab projekt "Sihid selgeks - elus edasi!

september 16, 2013

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus viib augustist 2013 juunini 2015 Järvamaal läbi ESF projekti „Sihid selgeks – elus edasi!“. Projekti eesmärk on toetada noorte ja lapsevanemate tööturule sisenemist.

Kui oled lastega kodus olev töötu ema, kelle lapsed on vanuses 1,5-7 ning kellel puudub töösuhe või töötu noor vanuses 16-24, tule osale projektis!

Esimene projektigrupp alustab 1.oktoobril Aravetel, teine 4.oktoobril Paide Täiskasvanute Keskkoolis.

Täpsem info projekti kohta leiad siitLoe lisaks »

Koolitused Türi Nõustamiskeskuses

aprill 15, 2013
Koolitused lastevanematele
Loe lisaks »

Projekt „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutuses–äriplaani koostamine“

märts 11, 2013

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013.a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise projektide toetamise taotlusvoorus otsustas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu 19. veebruaril toimunud koosolekul toetada MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse projekti „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutuses– äriplaani koostamine“ summas 2 456,40.

Loe lisaks »

Märtsikuu koolitused Türi Nõustamiskeskuses

veebruar 28, 2013
Koolitused toimuvad Türi Nõustamiskeskuse ruumides kell 10.15 - 11.45. Loe lisaks »

Märtsikuised toidukogumispäevad ootavad vabatahtlikke!

veebruar 25, 2013
Järvamaa Toidupank ootab vabatahtlikke toidukogumispäevadele 9. ja 10. märtsil. Osaleda saab Paide Maksimarketis ja Türi Konsumis.  Loe lisaks »

Maavanem Tiina Oraste autasustas MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juhatuse liiget Tiina Larvenit Järvamaa teenetemärgiga.

veebruar 14, 2013
Tiina Larven pälvis kõrge tunnustuse tulemusliku tegevuse eest sotsiaalsete probleemide lahendamisel Järvamaal.
Loe lisaks »

Projekti „Tugiteenuste kaasabil tööturule“ esimene aasta

jaanuar 20, 2013

MTÜ Süda Eesti Sotsiaalkeskus käivitas jaanuaris 2012 ESF kaasfinantseeritava

projekti „Tugiteenuste kaasabil tööturule“. Projekti kestus 01.06.2011 – 31.12.2013

Projekti eesmärgiks on pakkuda tugiisikuteenust Järvamaa 9 omavalitsuses ja isikliku abistaja teenust 7 omavalitsuses.

Loe lisaks »

Koolitused Türi Nõustamiskeskuses

november 28, 2012
Türi Nõustamiskeskuses on tulekul alljärgnevad koolitused.
Loe lisaks »

Teenused Türi Nõustamiskeskuses

november 26, 2012
MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus (SESOK) alustas oktoobris erinevate nõustamisteenuste pakkumisega Türi valla lastega peredele.
Loe lisaks »

SA Dharma toetus peredele

november 26, 2012
Oktoobris jõudis SA Dharma vahendusel toetusena Järvamaale 8 pesumasinat, 6 voodit ning 19 tooli. Toetati kokku 11 peret. Abi saavad pered selgitati välja MTÜ SESOK teenusel olevate perede hulgast.
Suur tänu annetajatele! Loe lisaks »

"Tegusalt tulevikku" tõmbas joone alla

november 02, 2012

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus korraldas kolmapäeval 31.oktoobril kell 13 Kilplaste teemapargis Müüsleris kolm aastat kestnud maakondliku projekti „Tegusalt tulevikku“ lõpetava infopäeva, kuhu oli oodatud üle 100 projektis osaleja ning koostööpartnerid kogu Järvamaalt.  Infopäeval tehti kokkuvõte projektist, kuulati kontserti, söödi pidulik ühislõuna ning arutati edaspidiseid plaane.

Loe lisaks »

Annetused jõuavad poolesaja pereni

oktoober 26, 2012
Möödunud nädalavahetusel kogus Järvamaa toidupank Paide ja Türi toidupoodides inimestelt 1,3 tonni annetusi, mida jagub jagada poolesajale Järvamaa lastega perele.
Loe lisaks »

Türil alustas tööd Nõustamiskeskus

oktoober 09, 2012
MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus (SESOK) alustas oktoobris erinevate nõustamisteenuste pakkumisega Türi valla lastega peredele. Loe lisaks »

25.septembril külastasid meie keskust Võrumaa sotsiaaltöötajad

september 26, 2012
Oli heameel tõdeda, et meie tegemised on paistnud nii kaugele ning ettepanek kohtumiseks tuli sealtpoolt.
Loe lisaks »

Järvamaa Toidupank

september 10, 2012
MTÜ SESOK on käivitanud koostöös   Eesti Toidupangaga Järvamaa Toidupanga tegevuse. Toidupanga asukoht on Türil, kuid teeninduspiirkond kogu Järvamaa.  Toidupanga koordinaator on Eneken Savi, kellega saab ühendust telefonil 5742 0421 või aadressil jarvamaa@toidupank.ee.   Loe lisaks »

Keskust käis külastamas Riigikogu liige Andres Anvelt

mai 25, 2012

25.mail külastas MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskust Riigikogu liige Andres Anvelt. Juhatuse liige Tiina Larven andis ülevaate ühingu tegevusest ning käimasolevatest projektidest. Arutlusel käsitleti ühiskonnas aktuaalseid probleeme sh oli juttu sõltlaste, perevägivalla ohvrite ning lastega perede abistamisest. Samuti peatuti pikemalt kolmanda sektori ühenduste jätkusuutlikkuse teemal ning koostöö võimalikkusele õiguskaitseorganitega.

Loe lisaks »

„TUGITEENUSTE KAASABIL TÖÖTURULE“

november 24, 2011

MTÜ Süda Eesti Sotsiaalkeskus käivitab jaanuaris 2012 Euroopa Sotsiaalfondi poolt kaasfinantseeritava projekti „Tugiteenuste kaasabil tööturule“.

Loe lisaks »

Infopäev "Töö- ja pereelu ühitamine"

oktoober 25, 2011

1.novembril 2011 korraldab MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus projekti "Tegusalt tulevikku" raames infopäeva töö- ja pereelu ühitamise teemal. Inimestel, kes on pikemat aega tööelust kõrval viibinud, eriti väikelaste vanematel, on tööturule sisenemine sageli problemaatiline. Infopäeval vaadeldaksegi teemat nii riiklikus mastaabis kui ka inimese isiklikust seisukohast.

Loe lisaks »

Noortelt noortele koolitajaks!

oktoober 17, 2011
Kui oled vanuses 15-25 aastat ja soovid saada kogemusi noorte koolitajana - tule vabatahtlikuks! Loe lisaks »
Internetiturundus