Mis on Toidupank?  


Toidupank võtab kaubandusest, tootmisest ja eraisikutelt vastu tooteid/ toiduained, komplekteerib vabatahtlike abiga toidukastid ja jagab need laiali enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele, aidates nõnda kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas ja jagades toitu neile, kel on sellest puudu.

Toidupangalt regulaarset toiduabi saavad pered on valitud sotsiaalosakondade abiga.

Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill ja Swedbanki poolt. Toidupanga tegevust toetab alates 2010. aastast Avatud Eesti Fond.

Lisainfo:  https://www.toidupank.ee/

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on Järvamaal on kokku 3750 lastega peret, kellest üsna täpselt 1000 peret elab vaesuspiiril või alla selle.

Järvamaa Toidupank kutsuti sügisel 2012 SESOKi* poolt ellu selleks, et neid peresid aidata.
* SESOK – Süda-Eesti Sotsiaalkeskus (Paides)              

Kui leiad, et toidupank on vajalik, tule ja aita ka ise kaasa!

Toidupanga tegevusele kaasa aitamiseks on palju erinevaid võimalusi nii üksikisiku kui ka ettevõttena:
•    Tehes vabatahtlikuna Toidupangas tööd.
•    Annetades toiduaineid.
•    Annetades vajalikke vahendeid – laomööblit, kaste, transpordivahendeid jms.
•    Annetades raha ülekandega või helistades telefonidele 900 9005 (2 EUR) või 900 9010 (8 EUR).
•    Korraldades oma ettevõttes toidukogumisürituse Toidupanga toetuseks.
•    Levitades infot Toidupanga tegevuse ja toetusvõimaluste kohta oma organisatsioonis või tutvusringkonnas.

Kui Sul on täiesti uus idee, kuidas sooviksid Toidupangaga koostööd teha, siis ära kõhkle meiega ühendust võtmast!

KONTAKT
Järvamaa Toidupank    

juhataja Tiina Larven
+372 5189 259
tiina@sesok.ee

koordinaator Esme Rõõs

+372 5656 9921
esme@sesok.ee
                                                                               
 
RAHALISED ANNETUSED
Pangaülekandega a/a 10220210780223
Saaja: Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
märksõna „Toidupank“

Internetiturundus